Καριέρα

Για κάθε εταιρεία το ανθρώπινο δυναμικό της πρέπει να αποτελεί την κινητήριο δύναμη της. Ειδικότερα όταν έχει καταφέρει όλοι να είναι εναρμονισμένοι, με τους ίδιους στόχους, τις ίδιες αρχές και αξίες.


Στην Linodiet, στηριζόμαστε στην ομαδική μας προσπάθεια και συνεργασία. Ο κάθε ένας από εμάς, αποτελεί έναν κρίκο στην αλυσίδα της εταιρίας, συμμετέχοντας στην επίτευξη του συνολικού αποτελέσματος.


Στα πλαίσια της διαρκούς μας ανάπτυξης προσφέρουμε ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε ένα διαρκώς αναπτυσσόμενο χώρο, γιαυτό και αναζητάμε τους κατάλληλους ανθρώπους, για να γίνουν μέλη της οικογένειάς μας.


Αν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στο ανθρώπινο δυναμικό της Linodiet, στείλτε μας το βιογραφικό σας σημείωμα στο info@linodiet.gr


Η Linodiet βεβαιώνει ότι τα στοιχεία που μας γνωρίζετε θα τηρηθούν με εμπιστευτικότητα και δεν θα δημοσιοποιηθούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων (Ν. 2472/1997, Ν. 3471/2006) καθώς και τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.


 


Διαθέσιμη Θέση:


Πωλητή πρώτων υλών ζαχαροπλαστικής

 
Πιστοποίηση


Η linodiet πληροί όλες τις προδιαγραφές της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και διαθέτει πιστοποίηση HACCP. Στόχος της η διαχρονική διασφάλιση της σταθερά υψηλής ποιότητας των προϊόντων της.