Πίνακας ιδανικού βάρους

Γράφτηκε από linodiet 04/06/2017 0 Σχόλια Linodiet Blog,

Με τον παρακάτω πίνακα σας δίνεται η δυνατότητα να  βρείτε εύκολα το «ιδανικό» βάρος σας σύμφωνα με το ύψος και το φύλο σας.

Ξεκινήστε με τη στήλη που βρίσκεται στα αριστερά για να βρείτε το ύψος σας σε μέτρα και συνεχίστε με τις στήλες στα δεξιά για να βρείτε το ιδανικό  βάρος ανάλογα με το φύλο σας.

Σημείωση: Οι πληροφορίες υγείας που παρέχονται στο www.linodiet.gr  δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση ιατρικές συμβουλές. Είναι απλώς συμπεράσματα και πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί από έρευνες. Για οτιδήποτε αφορά την υγεία σας πρέπει να συμβουλεύεστε τον θεράποντα ιατρό σας.

Σχολιάστε

Πιστοποίηση


Η linodiet πληροί όλες τις προδιαγραφές της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και διαθέτει πιστοποίηση HACCP. Στόχος της η διαχρονική διασφάλιση της σταθερά υψηλής ποιότητας των προϊόντων της.